Impressum

Inhoudelijk verantwoordelijk volgens §6 MDStV:

Werbering Kempen e.V.
Neustr. 5-6
47906 Kempen
Germany

Tel.: +49 (0) 2152 – 98 09 222
E-mail: info@werbering-kempen.de

Maatschappelijke zetel: Kempen
gevestigd te Amtsgericht Krefeld, VR 3503
USt-ID: DE210795647

Contactpersoon: Rainer Hamm

Copyright

Alle teksten, inhoud, ontwerpen en namen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gereproduceerd, gewijzigd, overgedragen, hergebruikt, opnieuw beschikbaar gesteld, gebruikt of op enige andere wijze worden gebruikt voor openbare of commerciële doeleinden. Wij wijzen u erop dat inbreuk op ons auteursrecht of andere eigendomsrechten civielrechtelijke en/of strafrechtelijke gevolgen kan hebben.

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gecontroleerd. Er wordt echter geen garantie gegeven voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie of dat deze te allen tijde beschikbaar zal zijn. Het gebruik van deze website en het downloaden van gegevens is op eigen risico. NL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die hieruit voortvloeit, in het bijzonder aan de gegevens, hardware en/of software van de gebruiker. Aansprakelijkheidsclaims tegen NL met betrekking tot materiële of immateriële schade van welke aard dan ook zijn principieel uitgesloten, tenzij NL aantoonbaar schuld of grove nalatigheid treft. Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u werd verwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig voldoen aan de geldende rechtspositie, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid onaangetast.

Databescherming

Je kunt onze informatie over de General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU vinden onder Databescherming.

Partner